Jak vybírat klimatizaci

Protože dle zákona o zachování energie není možné „vyrobit zimu“, je třeba z ochlazovaného prostoru odvést teplo. Klimatizace pracují jako tepelné čerpadlo, podobně jako lednice, která uvnitř chladí a vzadu uvolňuje odčerpané teplo. K tomu je zapotřebí, aby klimatizace „komunikovala“ s vnějším prostorem. To zajišťuje vnější jednotka u dělených („split“) klimatizací, vývod teplého vzduchu pomocí flexibilní trubice u klimatizací mobilních nebo přímé spojení, jako mají klimatizace okenní.

Mobilní klimatizace

Podmínkou správného fungování všech mobilních klimatizací je odvedení teplého (a vlhkého) vzduchu pomocí flexibilní trubice mimo chlazený prostor, v ideálním případě ven. Trubice na odvod odpadního tepla bývá většinou 1,5 m dlouhá.

Vývod lze umístit například do pootevřeného okna (některé mobilní klimatizace k tomu využívají zúžené koncovky), nebo je možné nechat si u sklenáře nechat vyříznout na míru otvor skrz okenní tabulku, nejúčinnější je trvalý průraz ve zdi. Lze to i pootevřenými dveřmi, je-li další místnost/chodba dobře větrána, do digestoře, nepoužívaného komína, světlíku, či stávajícího rozvodu ventilace.

Výhody:

·        sezonní využití - mimo sezónu je klimatizace používána k ventilaci nebo uklizená

·        k uvedení do provozu není zpravidla třeba žádných stavebních úprav

·        možnost použití tam, kde nelze stavební úpravy provádět (památkově chráněné objekty, pronajaté prostory, nedovoluje to konstrukce budovy, apod.)

·        díky podvozku lze přístroj stěhovat z jedné místnosti do jiné dle aktuální potřeby, není třeba mít jednotku v každé místnosti

·        pořizovací cena a dostupnost

Nevýhody:

·        nižší účinnost než u dělených klimatizací; mobilní klimatizace tzv. „krade vzduch“ – vytváří v místnosti podtlak, takže se do místnosti tlačí vzduch zvenčí (pod dveřmi, okny, netěsnostmi), který bývá často velmi teplý. Tento efekt lze zmírnit tím, že necháte např. pootevřené dveře do chodby, kde je vzduch chladnější.

·        vyšší hlučnost

Zvláštní případ:

Mobilní klimatizace s vnější jednotkou – kombinuje vlastnosti mobilní a dělené klimatizace (Master AC 14 EHP, Remko RKL 460/480)

Dělená (split) klimatizace

Dělené klimatizace mají vnitřní a vnější jednotku, které jsou propojené speciálním potrubím, naplněným chladícím médiem. V současné době se používají pouze ekologická chladiva bez freonů, nakládat s nimi mohou pouze licencovaní odborníci, montáž tedy vyžaduje přizvání specializované firmy a samozřejmě stavební zásahy, vyplývající z umístění vnější jednotky na střeše / fasádě / balkonu apod. Cena vychází z náročnosti montáže, množství průrazů skrz zeď a délky použitého potrubí.

Výhody:

·        vyšší účinnost – nedochází k mísení vnějšího teplého vzduchu s chladným v místnosti, ale vzduch v interiéru cirkuluje skrze vnitřní jednotku a je ochlazován nepřímo pomocí vnější jednotky

·        nižší hlučnost v interiéru - díky tomu, že většinu práce zastane vnější jednotka

·        větší variabilita umístění vnitřní jednotky (na stropě / na zdi / v parapetu)

·        možnost použití k přitápění (obrácený chod tepelného čerpadla)

Nevýhody:

·        vyšší pořizovací náklady

·        stavební úpravy - trvalé řešení

Zvláštní případ:

Samoinstalační split-klimatizace Remko BL 261 / 351 – z výroby jsou již obě jednotky i flexibilní potrubí předplněny chladivem. Pomocí systému rychlospojek a kohoutů se propojí vnitřní i vnější jednotka bez úniku chladiva a zavzdušnění chladícího okruhu – k instalaci není třeba chlaďařských specialistů.

ON/OFF systém nebo invertor

Systémem ON/OFF fungující klimatizace má kompresor, běžící vždy na plný výkon, který se vypne po dosažení požadované teploty.

Invertorové řízení umožňuje plynulou nebo postupnou regulaci chodu kompresoru, čím se dosáhne menších výkyvů v teplotách a významné úspory elektrické energie.

„Multisplit“

Klimatizační systém, ve kterém jsou na jednu vnější jednotku napojeny 2 – 4 jednotky vnitřní. Všechny vnitřní jednotky pracují v jednom režimu, ale ovládají se individuálně. Můžete tedy mít v každé místnosti nastavenou jinou teplotu, eventuálně mít některé jednotky vypnuté, ale nelze v jedné místnosti topit a ve druhé chladit.

Článek o mobilní klimatizaci na IDNES.CZ

Eprofi obchody