Princip mobilní klimatizace pro laiky

Kolem principu fungování mobilní klimatizace koluje mezi spotřebiteli řada nepřesných informací. V tomto článku bychom rádi uvedli maximum informací a udělali přítrž spekulacím ohledně těchto šikovných zařízení, a to co nejjednodušší, laikovi lehce stravitelnou, formou.

 Mobilní klimatizace, stejně jako klasická pevná klimatizace, ve své podstatě neochlazuje vzduch, ale pouze přijímá teplo z prostoru, kde je nežádoucí a odvádí ho ven, mimo klimatizovaný prostor.

Řádné pochopení fyzikálního faktu, že chlad je defakto jen absence tepla, je základem k pochopení funkce klimatizace. Z toho je zřejmé, že mobilní klimatizace bez jekéhokoli odvodu vzduchu, na kterou se nás každoročně ptá velké množství zákazníků, NEMŮŽE existovat. Podobná zařízení, nazývaná "ochlazovače vzduchu", fungují na principu ventilátoru, který fouká na látku smáčenou chladnou vodou. Výsledkem provozu takového ochlazovače vzduchu je dle našich zkušeností obvykle nesnesitelná vlhkost vzduchu v místnosti, vlhnutí papírů, v extrémních případech i plesnivění stěn.

Mobilní klimatizace oproti tomu skutečně "fouká studený vzduch" o teplotě 5-10 stupňů Celsia. Funguje to tak, že chladivo v klimatizaci přijme teplo z nasávaného vzduchu, které zase odevzdá v kondenzátoru, a teplo je vyfoukáno ven, mimo klimatizovaný prostor. 

Kolem  kondenzátoru a kompresoru, který stlačuje a tím ještě více zahřívá chladivo, totiž fouká vzduch pomocí výkonného ventilátoru - to je jeden z hlavních zdrojů hluku v mobilní klimatizaci. Tento chladící ventilátor je v případě split klimatizace umístěn ve vnější jednotce, proto jsou dělené jednotky výrazně tišší než jednotky mobilní. Ventilátor odvádí teplý vzduch hadicí ven mimo klimatizovaný prostor. Stále značně teplé chladivo se pohybuje dále potrubím až k expanznímu ventilu, skrze který se dostává do druhé části chladícího okruhu. Za tímto ventilem dochází k prudkému pokledu tlaku a tím pádem zchlazení chladiva.Chladivo se poté zchlazené pokračuje do tzv výměnníku, kde přebírá teplo z okolí  - ochlazuje výměník. Kolem něho opět fouká ventilátor, a to pro změnu studený vzduch do místnosti. Chladivo se nýní již v plynné podobě dostává kruhem zpět do kompresoru, kde je stlačením zahřáto a celý koloběh se opakuje.

Eprofi obchody